Radonkurs

Kurs om radon tilpasset alle behov

Byggmesterkontoret AS er foredragsholdere i emnet ”tiltak mot radon”

Her har vi opplæring av bedrifter, private og kommunalt ansatte.

Vi har kurs tilpasset alle behov innenfor ulike emner om det er grunnkurs eller videregående kurs.

Byggmesterkontoret AS har lang erfaring innenfor Måling – Prosjektering – Radonsanering med svært gode resultater.

For mer informasjon, kontakt oss på firmapost@byggmesterkontoret.no