Et kompetansesterkt selskap

mesterByggmesterkontoret As har dyktige medarbeidere. Sterk faglig kompetanse og et eierskap med mer en 25 års erfaring innen byggebransjen og ul
ike salgsfunksjoner, dette gir oss den nødvendige kompetansen for og tilby deg som kunde gode og helhetlige løsninger innenfor våre kompetanseområder. Vi har et oppriktig ønske om og selge produkter og løsninger av topp kvalitet og hele tiden bestrebe oss for og møte morgendagens utfordringer.

Selv om vi er fornøyd med historien har vi ambisjoner om å videreutvikle alle deler av virksomheten. Men dette skal gjøres innenfor det vi er gode på, nemlig og tilby våre kunder og samarbeidspartnere de beste produktene, de beste løsningene til konkurransedyktige priser slik at resultatet er de mest fornøyde kundene.

Vi bestemte oss våren 2010 for en kontrollert avvikling av vårt entreprenør selskap etter 25 år og videreføre vår kompetanse inn i et nytt selskap som fikk navnet Byggmesterkontoret. Sistnevnte selskap ble opprettet i 2009 og vi har hatt en klar profil om og tilby produkter og løsninger av høy kvalitet innen fagområdet inneklima.

Vi inngikk tidlig i 2010 import avtaler med produsenter av produkter innenfor fagområdet inneklima og vår virksomhet er to delt i form av vårt ansvar som importør med videresalg til forhandlere samt egen salgs og innstallatør avdeling som tilbyr produkter, løsninger og innstallering til privatkunder.

Byggmesterkontoret As er heleid av brødrene Rune og Vidar Gulliksen.

Rune Gulliksen er utdannet Tømrer, Byggmester og Takstmann og har over 25 år med erfaring fra byggebransjen. Har også gjennomført mengder med relevante kurs gjennom årene og tilpasset seg markedsendringer for og møte morgendagens utfordringer.

Vidar Gulliksen er utdannet Tømrer, daglig leder i dagligvarehandelen, Key Account Manager i SF Norge og de siste år som Salgssjef i Warnerbros Home Entertainment Norge.

Begge er aktive eiere i Byggmesterkontoret As med flere faglærte innstallatører og ambisjonene er og ha en kontrollert ekspansjon og bygge bedriften med kompetansen og kundefokuset intakt.

Radon & Radonsanering

Radon og radonmåling i husetVår hovedgeskjeft er Radonsanering hvor vårt flaggskip er spesial produserte Radonavsug som er overlegent alle andre tilsvarende tiltak i markedet både kvalitet og utseendemessig. Byggmesterkontoret AS legger også Radonmembraner i nybygg samt smøremembraner i kjellere og lokaler som hindrer radongassen i og komme inn i inneluften. Byggmesterkontoret AS er en totalentreprenør innen Radonsanering og vi kombinerer markedets beste produkter med kunnskap for og oppnå de beste resultatene. Vi utfører også måling av Radon, både med sporfilmer og i form av befaringer hvor Byggmester gjennomfører en grundig befaring med høyteknologisk utstyr i boliger og legger frem en grundig rapport med forslag til radontiltak som fungerer optimalt.

Byggmesterkontoret er oppført på Statens Strålevern sine sider over bedrifter som utfører tiltak mot Radon!
Renseanlegg for balansert ventilasjon er også produkter som vi selger og innstallerer hvor produktene er av meget høy kvalitet og en renselsesgrad opp mot 100 %.

Termografi og Trykktesting er også et meget viktig redskap for deg som kunde slik at du kan kvalitetssjekke ny bolig samt finne skjulte mangler i eksisterende boliger for utbedring.

Vi forhandler og innstallerer avfuktere som benyttes i kjellere med fuktproblemer, produktene er av meget høy kvalitet og dette er en investering alle med fuktproblemer i kjelleren burde vurdere da resultatene er meget bra. Vi garanterer deg et optimalt resultat og kjelleren blir som ny !

Byggmesterkontoret jobber kontinuerlig med og utvikle produktutvalget og vi vil om kort tid presentere flere nye produkter på våre nettsider.

Ingenting er umulig. Det Ordner Vi !

Rune og Vidar Gulliksen