Byggmesterkontoret AS foretar skadetaksering og tilstandsvurderinger. Tredjepartskontroll av utførte bygningsarbeider samt tetthetskontroll av boliger.

Skadetaksering

Hva en skadetaksering inneholder avhenger selvsagt av hvilke skader som har oppstått i den aktuelle boligen.

Vanlige skader er vannlekkasjer, fuktproblemer, sopp/råte angrep, branntilløp m.fl skader. Utvendige forhold hvor vær og vind har gjort ødeleggelser vil også komme under en skadetaksering.

Forsikringsselskap krever en skadetaksering ved forsikringssaker for å kunne beregne kostnader som evt skal dekkes av en forsikring.

I tilfeller hvor forsikringen ikke dekker en skade så kan det være lønnsomt å innehente en skadetakst for å beregne skade/kostnadsomfang for å slippe senskader forbundet med den aktuelle skaden.

Tilstandsvurdering

I kjøp/salg situasjoner så kan det være en økonomisk fordel å innhente en rapport som beskriver boligens tilstand.

Dagens boligpriser er meget høye og det siste man ønsker er å kjøpe en bolig som man må påkoste utbedringer i etterkant av kjøpet.

Slike utbedringer kan bli dyre og ikke minst tidkrevende i evt tvistesaker som kan komme i etterkant av et boligkjøp.

En uavhengig tilstandsrapport kan være en lønnsom investering.

Tredjepartskontroll

Er du usikker på om boligen du bygger er utført på en tilfredsstillende måte så kan Byggmesterkontoret AS utføre en uavhengig kontroll av boligen for å unngå evt mangler.

I en tredje partskontroll så går vi gjennom bygningskonstruksjonen og sjekker evt mangler, trykktester huset for å sjekke evt luftlekkasjer m.fl sjekkpunkter.

Vi kan kontaktes ved å fylle ut kontakt oss skjemaet og krysse av i kalenderen for ønsket tidspunkt for et møte eller befaring.

    Velg ønsket tid*

    Velg kundetype* PrivatBorettslag

     

    Skadetakst for private