Svært mange borettslag og bedrifter venter med vedlikeholdet for å spare penger samt holde husleiekostnadene lave.

Manglende vedlikehold bringer frem ytterligere skader som kunne vært unngått hvis vedlikeholdet var planlagt og utført før skadene ble større en nødvendig. Dette vil på sikt bli langt dyrere for borettslagene i form av høyere lånekostnader samt kraftig økning i husleien for beboere.

Byggmesterkontoret AS utfører tilstandsvurderinger og utarbeider vedlikeholdsplaner i borettslag og bedrifter. Vedlikeholdsplaner vil være satt i prioritert rekkefølge etter viktighetsgrad samt estimerte tidsperspektiver for når vedlikeholdet burde bli utført.

All bygningskonstruksjon vil bli gjennomgått og ditt borettslag vil ha kontroll på fremtidige kostnader og vedlikehold for å unngå høyere kostnader en nødvendig.

Hvis ønskelig så tilbyr Byggmesterkontoret å følge opp utføring av vedlikehold samt innhente pristilbud fra bedrifter som skal utføre vedlikeholdsarbeidene.

Våre takstmenn er utdannede Byggmestere og Takstmenn med mange års erfaring innen byggebransjen. Dette gir våre kunder trygghet i form av høy kompetanse på dine problemer.

Kontakt oss

Vi kan kontaktes ved å fylle ut kontakt oss skjemaet og krysse av i kalenderen for ønsket tidspunkt for et møte eller befaring.

    Velg ønsket tid*

    Velg kundetype* PrivatBorettslag

    skadetakst for borettsalg og bedrifter