Skadetakst

Byggmesterkontoret AS er en frittstående bedrift som foretar skadetaksering og tilstandsvurdering av bygg.

Tredje partskontroll av utførte bygningsarbeider samt tetthetskontroll av boliger.

Vi utfører tilstandsvurderinger og utarbeider vedlikeholdsplaner i borettslag som ønsker en kontrollert og kostnadsstyrt vedlikeholdsplan.

Borettslag

Svært mange borettslag og bedrifter venter med vedlikeholdet for å spare penger samt holde husleiekostnadene lave.

Manglende vedlikehold bringer frem ytterligere skader som kunne vært unngått hvis vedlikeholdet var planlagt og utført før skadene ble større en nødvendig.

Les mer

Privat

Byggmesterkontoret AS foretar skadetaksering og tilstandsvurderinger. Tredje partskontroll av utførte bygningsarbeider samt tetthetskontroll av boliger.

Les mer

skadetakst og tetthetskontroll