Hva er radon og radongass?

Radon og radonmåling i husetRadongass er en usynlig og luktfri edelgass. Radon er en radioaktiv gass som oppstår i grunnen, i vann og bygningsmateriale.

Disse stråledosene kan være helsefarlige for mange. Radon er helseskadelig og Norge er blant land i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluft. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

Radongass dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. 

Hvorfor finnes radon i hus?
Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

Hvordan måler jeg radonnivået i huset mitt?

Den enkleste og billigste måten å måle radon på er å benytte seg av sporfilmer som måler radonnivået over 2 måneder (som sendes inn til oss for analyse). Du kan bestille sporfilm i vår nettbutikk og få den tilsendt i posten. Vi anbefaler å benytte minst 2 sporfilmer pr. boligenhet.

Les mer på vår «ofte stilte spørsmål»-side her.

Tiltak mot radon

Radon kan hverken kan sees smakes eller luktes. Den påvises kun ved måling.
Byggmesterkontoret gir et tryggere innemiljø med høy kunnskap og moderne radonprodukter av beste kvalitet. Vi tilbyr våre kunder radonmåling og radonsperre i boliger, på arbeidsplasser og i offentlige etater. Les om ulike tiltak mot radongass her.

Få profesjonell hjelp – bestill radoninspeksjon

Byggmesterkontoret har spesialisert seg på radonproblematikken og tilbyr løsninger tilrettelagt dine behov. Vi har de riktige produktene og høy kompetanse til å bistå deg ved alle typer henvendelser.

  Helserisiko – er radon farlig?

  I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er radon den største årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft.

  Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.
  En ny studie som kombinerer resultater av flere tidligere epidemiologiske studier finner signifikant helserisiko helt ned ved radonnivåer på 150 Bq/m³.

  Utleieboliger, offentlig bygg må testes for radon
  Utleieboliger, skoler, barnehager m.fl må måle for radon og evt utføre tiltak mot radon hvis dette påvises innen 1 Januar 2014. Radonverdiene skal være så lave som mulig og alltid under 200 Bq/m3. Tiltak må gjennomføres dersom verdiene er over 100 Bq/m3.

  Det er mange muligheter for Radongass å trekke inn i bygninger. Radon går gjennom setningssprekker i sålen på huset.  Andre veier er mellom gulv og vegg. Radon trenger inn i utettheter rundt sluk og rørgjennomføringer m.fl grunner.

  Radonmåling i hus

  Radongass mest utbredt på vinteren

  I vinter halvåret får vi de største Radonverdiene. Dette kommer på grunn av temperaturforskjellene mellom ute- og innetemperatur. Vi får såkalt skorsteinseffekt ved at varmen i huset stiger og drar med seg den kalde luften i de laveste etasjene, som igjen suger luft fra grunnen og gjennom utettheter.
  For ytterligere spørsmål i forbindelse med Radon så ta kontakt med Byggmesterkontoret eller les mer på Statens Strålevern sine sider http://www.nrpa.no/ for mer utfyllende informasjon.

  Annen fakta om radon

  • Alle bygninger anbefales målt regelmessig og i tillegg ved ombyggning.
  • I Norge dør ca 300 mennesker årlig på grunn av Radon.
  • Ca 70% av Radondødsfallene skyldes Radonnivåer under 200 bq/m3
  • Tiltaksgrensen er senket til 100 bq/m3
  • For å redusere antall radonrelaterte krefttilfeller, må derfor alle radonnivåer senkes, ikke bare de høye nivåene
  • Dette gjelder alle boliger, bygninger og lokaler.
  • Inhalasjon fører til bestråling av luftveiene.
  • Radon trenger ikke gjennom huden.
  • Strålevernet anbefaler langtidsmåling med sporfilmmetoden i vinterhalvåret (minst 2 mnd)
  • Minst 2 sporfilmer per bolig og minst en pr etasje.
  • Grenseverdier gjelder for hvert enkelt oppholdsrom.