Radonmåling

Sporfilmer for radonmåling

Ved måling av radon i bolig så er radonmåling med sporfilmer den enkle, pålitelige og billige målemetoden.

Sporfilmer finnes i 2 varianter :

Langtidsmåling med sporfilmer anbefales av Statens Strålevern med en måleperiode på minimum 2 mnd.

Korttidsmåling er en rådgivende radonmåling som gir en god indikasjon på radonverdiene i boligen. Måleperiode er 12-14 dager.

Både langtids og korttidssporfilmer er akkrediterte målemetoder.

Sporfilmene analyseres av Landauer Nordic (tidligere Gammadata Landauer) som kan vise til deltagelse i internasjonale sammenligningsstudier som sikrer at analysene er av beste kvalitet.

Les mer

Radonmåling i vann

Høye radonkonsentrasjoner kan først og fremst forekomme i vann fra grunnvannskilder, spesielt i vann fra borebrønner i fast fjell.

Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør foreta en radonmåling av radoninnholdet i vannet.

Måling av radon i vann kan gjøres hele året.

Les mer

Canary Digital radonmåler

Canary er en digital radonmåler utviklet for privatmarkedet  Resultat fra radonmålingene leses enkelt av på displayet.

Displayet viser gjennomsnittsverdi for radonkonsentrasjonen i Bq/m3 fra siste døgn, uke og siden radonmåleren ble startet.

En pålitelig radonmåler til en fornuftig pris.

Les mer

Radonscout Digital radonmåler

Digital radonmåler til bruk i skoler, barnehager, kontorbygninger m.fl steder med tidsstyrt ventilasjon.

Høy følsomhet gir svært nøyaktige resultater av radonmålingen selv ved lave radonnivåer.

Radonmåleren logger radonverdiene time for time gjennom hele døgnet og lagrer inntil 670 målinger i minnet.

Les mer

Rad7 radonmåling

Meget solid utstyr til proffmarkedet. Kontinuerlig måling av radon med rask respons og høy presisjon.

Måler både Radon og Thoron og kan brukes til sniffing for øyeblikksverdier.

Med ekstrautstyr kan instrumentet brukes for radonmåling i vann og i jord.

Les mer