Sporfilm for langtidsmåling – 2 stk

Sporfilm for langtidsmåling – 2 stk

479.00 kr

Produkt Beskrivelse

Sporfilmer for langtidsmåling anbefales ved måling av radon i bolig. I sendingen mottar du følgende som er inkludert i prisen :

  • 2 stk sporfilmer i lufttett pose
  • Bruksanvisning
  • Porto som skal benyttes til å sende sporfilmene til laboratorium etter måleperiode
  • Analyserapport som sendes til din adresse etter at sporfilmene er analysert

Målingen er meget enkel og billig og gir et nøyaktig resultat.

Alt som er nødvendig for en radonmåling er inkludert i målepakken, ingen kostnader som tilkommer.

Sporfilmene analyseres av MRM og laboratoriet kan vise til deltagelse i internasjonale sammenligningsstudier.

Sporfilmene tilfredsstiller alle krav til radonmåling slik at våre kunder er sikret sporfilmer av beste kvalitet og at analysen på laboratoriet utføres etter gjeldende regelverk.

Måling av radon
Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Det bør også foretas radonmåling i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, blant annet skoler og barnehager, arbeidsplasser og offentlige bygg.

Måling av radon i inneluft

Konsentrasjonene av radon i et rom kan variere mye fra time til time og fra dag til dag. Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret. Statens strålevern anbefaler derfor at radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret etter sporfilmmetoden. De rommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuell med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles. Rom som brukes mye (for eksempel soverom og stue) bør også måles. Strålevernet arbeider for at nasjonale målestandarder for ulike bygningskategorier utvikles og etableres.

Det er enkelt å måle:

1. Plasser ut detektorene i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lengre) i vinterhalvåret.
2. Dersom boligen har oppholdsrom i flere etasjer bør målinger minimum gjennomføres i eventuelle underetasjer og i de to nederste etasjene over bakkeplan.
3. Etter endt måleperiode returneres detektorene til avlesing, og etter noen uker vil måleresultatet bli tilsendt.

Sporfilmene analyseres av MRM og laboratoriet kan vise til deltagelse i internasjonale sammenligningsstudier som sikrer at analysene er av god kvalitet.

Hvor ofte bør man måle?

Statens strålevern anbefaler ny radonmåling regelmessig og alltid etter ombygginger. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold, samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Langtidsmåling (gir mest riktig resultat)

For kun kr 449,- så mottar du 2 stk sporfilmer som plasseres i anbefalte rom i din bolig i minimum 2 mnd i perioden fra Oktober og i løpet av vinterhalvåret.

Byggmesterkontoret benytter seg av et eksternt og nøytralt laboratorium for å avlese resultatene. Dette gir deg som kunde visshet om at resultatene fra målingene er utført på korrekt måte.

Norge er blant land i Verden med høyest radonverdier i inneluften. Alle anbefales og måle sin bolig for radon. Radonnivåene er høye i utsatte områder i Norge. I områder som tradisjonelt ikke er utsatt for radon så er det store svingninger og verdiene kan variere fra lave verdier i et hus til høye verdier i nabohuset. Måling av radon medfører en lav kostnad og alle anbefales og gjøre nødvendige målinger.
Statens Strålevern anbefaler og utføre tiltak hvis verdiene overstiger 100Bq/m3.