Radonscout

Radonscout

15,350.00 kr

Til proffmarkedet

Produkt Beskrivelse

Et nødvendig verktøy for proffmarkedet, kommuner, bedrifter som trenger utredning i barnehager, skoler, bygninger, private hjem med tidsstyrt ventilasjon.

Meget pålitelig instrument som egner seg meget godt for både kort- og langtids radonmåling. Apparatet er basert på diffusjon av radon, og har også innebygget sensor for relativ fuktighet og temperatur. Minimal påvirkning av luftfuktighet på radonmåling. Batterier varer i flere måneder. Data kan overføres til PC. Windows programvare.

Radon Scout ble utviklet for å møte de spesielle kravene til logging av radonkonsentrasjon over både kort og lang tid. Det ble lagt vekt på enkel betjening samt beskyttelse mot uautorisert flytting (manipulering) av instrumentet.

To standard batterier (D-størrelse) sikrer drift over flere måneder.

Størrelsen på data minne var designet for å få en lang tidsfordeling. Innsamlede data kan overføres til en PC, selv om en måling pågår. Instrumentet kan kobles direkte til et modem (analog, ISDN, GSM) for ekstern dataoverføring.

På grunn av den høye følsomheten av Radon Scout, vil variasjoner av radonkonsentrasjon bli registrert nøyaktig selv ved lave radonnivåer. Instrumentet fungerer i diffusjon modus slik at en mulig påvirkning av thoron kan utelukkes. Målekammer er utstyrt med en halvleder detektor og høyspenning for effektiv innsamling av radondøtre. Apparatet viser svært lav følsomhet mot luftfuktighet.

Sensorer for temperatur og luftfuktighet er svært nyttige add-ons. Den integrerte tilt detektoren vil gi et signal om instrumentet ble flyttet fra sin opprinnelige posisjon under målingen.