Rad7

Rad7

68,900.00 kr

Til proffmarkedet

Produkt Beskrivelse

Rad7 er et sofistikert måleinstrument som håndterer komplekse målinger. Rad7 benyttes i laboraorier, gruver og i forbindelse med inspeksjoner i boliger med et radonproblem. Rad7 kombinert med kunnskap om radon vil gi et godt grunnlag for å prosjektere et tiltak mot radon i de aktuelle boligene/bygningene.

Meget solid profesjonelt utstyr for kontinuerlig måling av radon og thoron med rask respons, høy presisjon og mange muligheter. Med ekstrautstyr kan instrumentet brukes for måling av radon i vann og i jord. Koffert, miniskriver og Windows programvare medfølger.

Både sniffing og overvåking av radongasskonsentrasjonen
Måler både Thoron og radon
Batteridrift, vekt 5 kg
Logger målingene
Printer for utskrift av rapporter
Lydsignal ved måling
Målbare isotoper, Th-220 og Rn-222
Målekapasitet 4 – 400.000 Bq/m3
Minne for lagring av 1000 målinger
Måler tid, dato, temperatur, fuktighet, batterispenning,Thoron og radon
Årlig kalibrering anbefales